Tarihçe

Anasayfa » Tarihçe

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarihçesi

Samsun’da “yatırım yapılabilir alanlar” arasında sağlık sektörünün önde olması ve şehrin hasta potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunun fark edilmesi ile öteden beri dillendirilen “Sağlık Kenti Samsun” ifadesinin güçlü bir şekilde hayat bulması için şehirde yeni bir Tıp Fakültesi kurulması zorunluluğu öne çıkmıştır. Yapılan istişareler neticesinde kurulacak yeni bir Tıp Fakültesi’nin oldukça güçlü bir potansiyele sahip OMÜ Tıp Fakültesi ile birlikte Samsun şehrine ve Türkiye’ye büyük katkılar yapacağına kanaat getirilmiştir. Daha sonra bu kanaat, Samsun Üniversitesi’nin kurulmasında ve sonraki süreçlerinde çok büyük emekleri olan değerli milletvekillerine sunulmuştur. Hepsi birlikte bunun şehrin gelişmesi için son derece yararlı olacağını ifade ederek süreci takip etme işini önceki dönem Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan’a havale etmişlerdir. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi açma dosyası hazırlanıp Yükseköğretim Kuruluna sunulurken, başta Samsun Milletvekili Sayın Ahmet Demircan olmak üzere tüm milletvekilleri süreci takip ederek süreçten Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı da haberdar etmişlerdir. Ağustos ayında Yükseköğretim Kurulu’ndan geçen Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, 31.08.2020 tarihli 31230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2916 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmuştur. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 9’uncu maddesi ve 04/03/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte kullanımı için; Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile Samsun Üniversitesi Rektörlüğü arasında 17 Mart 2021 tarihinde ‘Birlikte Kullanım Protokolü’ imzalanmıştır