Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Anasayfa » Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zülfinaz Betül ÇELİK

Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji (Lisans, 2010)

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji A.D. (Yüksek Lisans, 2013)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji A.D. (Doktora, 2019)

Araştırma Alanları: Otoimmün ve inflamatuvar hastalıklarla ilişkili Genetik ve Epigenetik mekanizmaların araştırılması. Kanser ve Nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili Epigenetik değişikliklerin araştırılması. In vitro ve in vivo modellerde inflamatuvar ve nörodejeneratif hastalıklarda kullanılabilecek farmakolojik ajanların etki mekanizmalarının incelenmesi.

Seçilmiş Çalışmalar: SCI kapsamında 16 adet, SCI-dışı indekslerde yayınlanan 3 adet makalesi bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası ve ulusal kongre ve konferanslarda yayınlanmış 25 bildirisi vardır.

Alterations in the matrix metalloproteinase-3 promoter methylation after common chemotherapeutics: In vitro study of paclitaxel, cisplatin and methotrexate in the MCF-7 and SH-SY5Y cell lines. Molecular Biology Reports. 2020;47:8987-8995.

Upregulation of microRNA-93-5p/microRNA-4668-5p, and promoter methylation of matrix metalloproteinase-3 and interleukin-16 genes in Turkish patients with rheumatoid arthritis. The Egyptian Rheumatologist. 2021;43(1):35-39.

Cannabinoid receptor-1 has an effect on CD200 under rotenone and alpha-synuclein induced stress. Neuroscience Letters. 2021;755:135908.

SAHA attenuates rotenone-induced toxicity in primary microglia and HT-22 cells. Toxicology and Industrial Health. 2021;37(1):23-33.

Cannabinoid receptors modulate LPS-induced increase of class-II transactivator expression levels in a microglial cell line. Journal of Receptors and Signal Transduction. 2021;41(3):209-216.

Resveratrol inhibits Src tyrosine kinase, STAT3, and Wnt signaling pathway in collagen induced arthritis model. BioFactors. 2019;45(1):69-74.

Projeler: TUSEB tarafından desteklenen 6873 numaralı ”Alfa-sinüklein-LRRK2-LAG3 triadı Parkinson hastalığı tedavisinde olası bir ilaç hedefi olabilir mi?” başlıklı projede araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra 2017-2020 yılları arasında üniversite destekli üç adet bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Zülfinaz Betül Çelik, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği üyesidir.

Ofis: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 CANİK/SAMSUN

e-posta: [email protected]

Tel: 0362 313 00 55

Google Akademik     YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Özlem CESUR GÜNAY

 Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Eğitim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Lisans)

Leeds Üniversitesi, İngiltere (Yüksek Lisans, Doktora)

 Araştırma Alanları: Hücre Biyolojisi, Moleküler Viroloji, Rahim ağzı kanseri, Kansere sebep olan virüsler (İnsan Papilloma Virüsü), Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), Western Blotlama, Co-immunopresipitasyon (Co-IP), Moleküler klonlama, Rekombinant protein ekspresyonu, Protein saflaştırma, İmmünofloresan görüntüleme, Quantitative Real-Time PCR, Apoptoz deneyleri, RNA biyolojisi, in vitro RNA sentezi, RNA aptamerleri, Flow Sitometri, Polimorfizm analizleri, PCR-Restriksiyon Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP). 

Seçilmiş Çalışmaları: The Subcellular Localisation of the Human Papillomavirus (HPV) 16 E7 Protein in Cervical Cancer Cells and Its Perturbation by RNA Aptamers. Viruses, 7(7), 3443-3461 (2015). An RNA aptamer provides a novel approach for the induction of apoptosis by targeting the HPV16 E7 oncoprotein. PLoS One, 8(5), e64781 (2013). IL-17A RNA aptamer: possible therapeutic potential in some cells, more than we bargained for in others? J Invest Dermatol, 134(3), 852-855, (2014). An RNA Aptamer Targets the PDZ-Binding Motif of the HPV16 E6 Oncoprotein. Cancers (Basel), 6(3), 1553-1569 (2014). Effect of Mi Gene and Nematode Resistance on Tomato Genotypes Using Molecular and Screening Assay, Cytology and Genetics, 54, 2, 154-164 (2020). Mikrobiyotada 16S rRNA ve Basit Biyoinformatik Analizler. Journal of Bıotechnology and Strategıc Health Research, 2(1), 23-34 (2018).

Ofis: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 CANİK/SAMSUN

 e-posta: [email protected]

Tel:+90 (362) 313 00 55

Google Akademik     YÖKAKADEMİK