Misyon Vizyon

Anasayfa » Misyon Vizyon

Misyon (Özgörev)

Bölgesinde, ulusal ve uluslararası arenada çağdaş teknolojik yöntemler kullanarak bilime katkı sağlayan; yenilikçi, girişimci, mesleki etik değerlere bağlı nitelikli hekimler yetiştirmek, topluma özellikli sağlık hizmeti sunmak, gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar yoluyla ulusal sağlık stratejilerinin gelişimine katkı vererek ortaya çıkacak sağlık sorunlarına çözüm bulmak.

Vizyon (Özgörüş)

Klasik tıp birikiminden yararlanmasının yanında yenilikçi, toplumsal faydayı öncelemekle beraber evrensel bakışı hedefleyen ve gelişime açık örnek bir tıp fakültesi olmak.