Akademik Personel

Anasayfa » Akademik Personel

Prof. Dr. Orhan Baş

Temel Tıp Bilimleri, Anatomi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 1998, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi
Araştırma Alanları: Neuroanatomi; cerebrum, cerebellum, pons, bulbus, mesencephalon ve periferik sinir sistemi anatomisi ve neuronal yapısı. Gros anatomi; Üst ve alt ektremite periferik yapıları, kas ve eklem sistemleri anatomisi ve varyasyonları. Antropometri; Cerebral palsili çocuklar ve çeşitli spor branşlarında sporcuların antropometrik özellikleri, bu özelliklerin güç ve denge üzerin etkisi. Stereoloji; Çeşitli organların, yapıların ve bu yapılar üzerinde oluşabilen kitlelerin hacim ölçümlerinin hesaplanması. Mikroskobik anatomi; Çeşitli organ ve dokuların histolojik ve histopatolojik olarak incelenmesi. Elektro manyetik alan; Elekromanyetik alanın doku ve organlarda oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi

Seçilmiş Çalışmaları: Uluslararası dergilerde indeks kapsamında 68 makalesi yayınlanmış olup H indeksi 28, atıf sayısı ise 2194 dür. Ulusal dergilerde 28 makalesi, 64 yurtiçi, 30 yurt dışı poster bildirisi ve beş adet kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Alanında altı adet yüksek lisans ve bir adet doktora tez danışmanlığı yürütmüştür. Başlıca eser olarak indekslerde taranan ilk isim makalelerden bazıları aşağıdadır. Variations of The Superficial Peroneal Nerve and Its Terminal Branches in The Turkish Newborn Fetuses. Turkish Neurosurgery. Doktora tezi (2004). Bu çalışma Turkish Neurosurgery. 2012;22(1):62-7. Yayınlandı. The Protectıve Effect Of Fısh N-3 Fatty Acıds On Cerebral Ischemıa In Rat Hıppocampus. Neurochemistry International. 2007; 50(3):548-554. Stereologıcal evaluatıon of the volume and volume fractıon of Intracranıal structures on magnetıc resonance ımages ın patıents wıth Alzheımer’s dısease. Ann Anat. 2009 Apr;191(2):186-95. 900 megahertz electromagnetic field exposure affects qualitative and quantitative features of hippocampal pyramidal cells in the adult female rat. Brain Res. 2009 Apr 10;1265:178-85. Chronic prenatal exposure to the 900 megahertz electromagnetic field induces pyramidal cell loss in the hippocampus of newborn rats, Toxicol Ind Health. 2009 Jul;25(6):377-84. Pyramidal Cell Loss in the Cornu Ammonis of 32-day-old Female Rats Following Exposure to a 900 Megahertz Electromagnetic Field During Prenatal Days 13–21. NeuroQuantology. 2013 Dec;11(4): 591-599. A comparison of lateral ventricle volume estimation on magnetic resonance and cadaveric section images using the planimetry method. J Clin Neurosci. 2019 Apr 4. pii: S0967-5868(18)31978-7. The effect of acute organophosphate intoxication on female rat hippocampus cornu ammonis region pyramidal neuron numbers, biochemistry and morphology. J Chem Neuroanat. 2019 May 29;100:101652.

Ofis: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 CANİK/SAMSUN
e-posta: [email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Google Akademik

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Metin YADİGAROĞLU

Dahili Tıp Bilimleri, Acil Tıp Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2006, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2013, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Solunum yolu hastalıklarının komplikasyonları. Tıp fakültesi öğrencilerinin eğitim aşamasında pratik becerilerini iyileştirme ve geliştirme yöntemlerinin oluşturulması. Akut acil hastalık durumlarında çeşitli yeni biyokimyasal parametrelerin düzeylerinin incelenmesi. Deneysel hayvan modelleri oluşturarak çeşitli hastalıkların ve hastalık ile ilişkili olabilecek durumların belirlenmesi. Acil servis hasta başvurularının dönemsel değişikliklerinin incelenmesi. Acil tıpta travma. Ultrasonografinin acil serviste kullanılması. Acil serviste görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi. Acil servis yönetiminin ilkeleri.

Seçilmiş Çalışmaları: Uluslararası dergilerde indeks kapsamında 7 makalesi, 1 olgu sunumu yayınlanmış olup H indeksi 2, atıf sayısı ise 28 dir. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 7 adet sözlü bildirisi; uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 41 adet poster bildirisi; ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 7 adet poster bildirisi; tanınmış uluslararası yayınevlerinden basılan 3 ayrı kitapta 5 bölüm yazarlığı mevcuttur.Ayrıca bir uluslararası kongrede ‘’Delibal’’ sunumu ile en iyi ikinci asistan sunumu ödülü, bir ulusal sempozyumda da ‘’Akut Apandisit ve Amyand Hernisi’’ posteri ile en iyi üçüncü poster ödüllerini almıştır. 2016-2018 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan temsilciliği ve fakülteyi temsilen YÖK temsilciliği görevlerinde bulunmuştur. İndekslerde taranan makale ve eserleri şu şekildedir. ‘’An unusual cause of sore throat and neck swelling’’. Emergency Medicine Journal, (2015). ‘’A novel method for improving chest tube insertion skills among medical interns. Using biomaterial-covered mannequin.’’ Saudi Med J.(2017). ‘’Diagnostic Value of Plasma Pentraxin-3 in Acute Appendicitis.’’ J Invest Surg. (2017). ‘’Effect of Ramadan on Emergency Department Attendances: A Retrospective Study.’’ Eurasian Journal of Emergency Medicine, (2019). ‘’The Ameliorative Effects of Ethyl Pyruvate and Dimethyl Sulfoxide on Ischemic Tissue Injury in Experimental Carbon Monoxide Intoxication.’’ Eurasian Journal of Emergency Medicine,(2019). ‘’The Value of Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) Levels in the Diagnosis and Prognosis of Subarachnoid Hemorrhage’’ Hong Kong Journal of Emergency Medicine, (2020). ‘’The Value of Cardiotrophin-1 in the Diagnosis, Severity, and Prognosis of Pulmonary Emblolism.’’ Eurasian Journal of Emergency Medicine, (2020). ‘’Potential therapeutic effects of ethyl pyruvate and N-acetyl cysteine in an experimental rat model of corrosive esophageal.’’ Arab Journal of Gastroenterology, (2020).

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik


Doç. Dr. Vaner KÖKSAL

Cerrahi Tıp Bilimleri, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 1998, KTÜ Tıp Fakültesi. 2007, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi

Araştırma alanları: Bir nöroşirurjen olarak beyin, omurilik ve insan vücudundaki periferik sinirlerle ilgili cerrahi tedavi gerektiren tüm patolojilere yönelik mikro-cerrahi yöntemleri kullanarak cerrahi müdahaleler yapmaktayım. Bu müdahalelerin büyük kısmını spinal cerrahi müdahaleler, tümör cerrahileri ve periferik sinir cerrahileri oluşturmaktadır. Ancak daha az sayıda karşılaşılan çocuklarda görülen hidrosefali, orta hat kapanma defektleri, chiari malformasyonu, gergin omurilik sendromu ve çocukluk çağı beyin tümörleri gibi problemlere yönelik cerrahi müdahaleler ise daha spesifik yurt dışına gitmemede vesile olan ilgi alanlarımdır.  Bu nedenle ülkemizde çalışmalarına düzenli olarak devam eden pediatrik beyin cerrahisi grubununda aktif bir üyesiyim.

Seçilmiş çalışmalar: Uluslararası dergilerde 24 makalesi ve ulusal dergilerde 30 makalesi bulunmaktadır. Uluslararası çalışmaların 16’da 1. isim yazar olup, ulusal yayınların ise 22’de 1. isimdir. Ulusal ve uluslararası klinik çalışmaların içeriği incelendiğinde; klinik gözlemsel, klinik retrospektif, klinik prospektif, ratlar üzerinde deneysel ve radyolojik görüntüler ile planlanmış anatomik çalışmaları vardır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır; Ventriculo subgaleal shunt procedure and its long-termoutcomes in premature infants with posthemorrhagic hydrocephalus. ChildsNervSyst. 2010. Effect of inner membrane tearing in the treatment of adult chronic subdural hematoma: a comparative study. NeurolMedChir (Tokyo). 2014. A calvarial acute subdural hematoma migrating into the spinal canal in a young male.Am J EmergMed. 2015. Team Coordination on theTreatment of CerebrovascularDiseases at Kohnan Hospital in Japan andItsFuture in Turkey: Case PresentationsandReview of theLiterature. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2014. The Results of Encephalo-Myo-Synangiosis Surgery in a Child with Moyamoya Disease: Case Report and Literature Review. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2015. Which should be appropriate surgical treatment for subtentorial epidural empyema? Burr-hole evacuation versus decompressive craniectomy: Review of the literature with a case report.Asian J Neurosurg. 2016. Split Rib CranioplastyforFrontalOsteoma: A Case Report andReview of theLiterature. Iran RedCrescentMed J. 2016. Unexpected Rupture of a Giant Lobulated Thrombotic Middle Cerebral Artery Aneurysm and Emergency Surgical Treatment With Thrombectomy: A Case Report and Review of the Literature. Iran RedCrescentMed J. 2016. Controversies in the differential diagnosis of Brown-Sequard syndrome due to cervical spinal disease from stroke: A case series.Turk J EmergMed. 2017. Micro surgery versus Medical Treatment for Neuropathic Pain Caused by Foraminal Extraforaminal Lumbar Disc Herniation: An Observational Study. TurkishNeurosurgery, 2019. Less use of bipolar cautery can prevent post-laminectomy epidural fibrosis: An experimental study in rats. Turkish neurosurgery. 2019. Cervical Rib Which Resembles Original Thoracic Rib Presenting with Thoracic Outlet Syndrome (TOS): Literature Review with a Case Report. International Journal of Morphology, 2019. Is there effect of intervertebral disc herniation on thelumbarspine in earlyperiod? A morpho metric and stereological study. Int. j. Morphol. 2020. Surgical Treatment of a Child With Acute Cortical Blindness Caused by Depressed Skull Fracture. Journal of CraniofacialSurgery, 2020. Incidental Findings on Computed Tomography of patients with mild head trauma in the Emergency Department. ClinicalStudy. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2020.

Ofis: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir cerrahisi kliniği, İlkadım, Samsun.

e-posta: [email protected],    [email protected]

Google Akademik

 

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Dilek KARAKURT

Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Lisans Eğitimi, 2003)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi, 2011)

Araştırma Alanları: Nörofizyoloji, Elektrofizyoloji, Epilepsi Deneysel Hayvan Modelleri ve Epilepsi İlaç Araştırmaları, Psikoloji

Seçilmiş Çalışmaları:Influence of Carbenoxolone on TheAnticonvulsantEfficacy of Phenytoin in PentylenetetrazoleKindledRats. ActaNeurobiolExp (Wars),2012;72(2):177-84.

InteractionBetweenCarbenoxoloneandValproicAcid on PentylenetetrazoleKindling Model of Epilepsy. Int J ClinExpMed. 2015;8(7):10508-14.

Analysis of Sociodemographic Data of ThePatientsPresentedto a StateHospitalBecause of SuicideAttempt. Gaziantep Med J. 2015;21(2):104-107.

Effects of GinkgoBilobaExtract on Brain OxidativeConditionAfterSisplatinExposure. ClinInvestMed. 2016;39(6):27511.

SeizureswithPentyleneterazolKindlingCause a Decrease in TheNumber of PyramidalNeurons in TheRatHippocampus. AnalyticalandQuantitativeCytopathologyandHistopathology. 2016;38(5):295-300.

TheEffect of NitrendipineandLevetiracetam in PentylenetetrazolKindledRats. International Journal of NeuroscienceResearch. 2019; 3 (9): 1-9.

e-posta: [email protected]

Tel:+90 (362) 313 00 55

YÖKSİS   Google Akademik


Doç. Dr. Sude Hatun AKTİMUR

Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2006, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – 2011, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Uzmanlığı – 2017, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Yandal Uzmanılığı
Araştırma Alanları: Hematolojik malignitelerde güncel tedavi yaklaşımları ve ajanlar, hematolojik parametrelerin malignite ve diğer hastalıklar üzerine etkileri, her türlü hematolojik malignite ve hastalığın tedavisi ve kemoterapi uygulamaları, benign hematolojik hastalıklar, COVID-19 salgınında immün plazma uygulamalarının faydaları, COVID-19 ile enfekte olan hastalarda kan gruplarının hastalık yayılımına ve sonuçlara etkileri, COVİD-19 enfeksiyonunda antikoagulasyon ile ilgilenmektedir. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında COVID-19 nedeniyle hastanede tedavi edilmiş hastaların immün plazma donörü olmalarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi ve eğitimin etkisi yer almaktadır. İmmün plazma uygulamalarını aktif şekilde sürdürmekte ve Kan Merkezi Sorumlu Hekimliği yapmaktadır

Seçilmiş Çalışmaları: “Effects of Probiotics, Prebiotics and Symbiotics on Serum Cholesterol Levels” (2011) isimli tıpta uzmanlık tezini yazmıştır. “Safety and Efficacy of Ankaferd Hemostat (ABS) in the Chemotherapy-Induced Oral Mucositis” (2015), “Generic Imatinib Mesylate is as Effective as Original Glivec in the Clinical Management of CML” (2015), “Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a diagnostic biomarker for the diagnosis of acute mesenteric ischemia” (2016), “The Impact of Jak1/Jak2 Inhibitor Ruxolitinib on the Spleen Size and Symptom Burden in Myeloproliferative Diseases” (2016), “The evaluation of ENA-78 and fibrinogen levels for the differential diagnosis of familial Mediterranean fever and acute appendicitis” (2019), “The Assessment of the Relationship Between ABO Blood Groups and Covid-19 Infection” (2020), “Efficacy of the Combination of Venetoclax and Azacitidine in Elderly of Frail Relapsed/Refractory Patients with Acute Myeloid Leukemia, First Multi-Institutional Real World Experience from Turkey (2020) uluslararası makalelerinden bazılarıdır. 14 adet uluslararası bilimsel projede yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunumlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
e-posta: [email protected]
Tel: +90 (362) 311 15 00
Google AkademikDoç. Dr. Çetin Kürşad AKPINAR

Dahili Tıp Bilimleri, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2007, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi – 2007, Uluborlu Devlet Hastanesi – 2008, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Nöroloji Asistanlığı – 2013, Vezirköprü Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanlığı – 2015, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanlığı – 2017, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nöroloji Doktor Öğretim Üyesi – 2021, Samsun Üniversitesi Nöroloji Doçenti
Araştırma Alanları: Akut inme tanı ve tedavisi, Büyük damar tıkanması olan akut inme hastalarının endovasküler tedavisinde teknikler, Yeni nesil pıhtı geri cihazların damar açma oranları, Direk karotis ponksiyonu ile akut inme hastalarına endovasküler yaklaşım, Karotis stentleme hastalarında emboli koruyucu teknikler, Status epileptikus tedavisi, Migren baş ağrısında GON blokajı Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında COVID-19 hastalarında Nörolojik semptomlar, Akut iskemik inme geçiren COVID-19 hastalarında mekanik trombektomi, Büyük damar oklüzyonlarında iskemik inme subtip sıklığı

Seçilmiş Çalışmaları: Parkinson hastalarında klinik otonomik disfonksiyonun kognisyon üzerine etkisi (2016), Tolosa Hunt sendromu: Kraniyal görüntüleme bulguları (2017), Ailesel huzursuz bacak sendromu (2017), Akut inme tedavisinde ADVANCE tekniği (2017), Tandem oklüzyonda karotis stentleme yaklaşımı (2017), Mekanik trombektomi uygulanan akut iskemik inme tanılı anemik hastalarda klinik sonlanım (2018), Direk karotid arter ponksiyonu: Akut inme hastalarında kurtarıcı mekanik trombektomi stratejisi (2020), Migrenöz vertigolu hastalarda VEMP sonuçları (2020), Neva trombektomi cihazının first pass oranları (2021), COVID 19 hastalarında P dalga disperisyonu değerlendirilmesi (2021)

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
e-posta:  [email protected]
Tel: +90 (362) 311 15 00
Google Akademik


Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Lisans, Yüksek Lisans), Newcastle Üniversitesi (Doktora)

Araştırma Alanları:

İnsan ve besin kaynaklı probiyotik özellik taşıyan bakterilerin araştırılması.

Bakteri hücre duvarını oluşturan kimyasal yapıların (yağ asitleri, mikolik asitler, polar lipitler, vitaminler ve karbonhidratlar) GC, GC-MS, HPLC ve PyMS ile incelenmeleri.

Mikroorganizmaların yüzey aktif özelliklerinin incelenmesi.

Patojen P. aeruginosa ve S. aureus’ların antibiyotik dirençliliği ve bazı aktinobakteri türlerinin patojenler üzerinde antimikrobiyal etkinliğinin araştırılması.

Bakteriyel sistematik.

Seçilmiş Çalışmaları: Characterisation of Probiotic Properties of Lactic Acid Bacteria Isolated From Vaginal Microflora of Healthy Turkish Women. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 29 (6/2020), 4249-4252.

Evaluation of Vaginal Lactobacilli with Potential Probiotic Properties and Biotherapeutic Effects isolated from Healthy Turkish Women. PSM Microbiology, (2019). 4(3), 35.

Synthesis, structural characterization, Hirshfeld surface analysis, antimicrobial activity, and DNA cleavage studies of (Z)-4-methyl-N ‘-(phenyl(pyridin-2-yl)methylene)benzenesulfonohydrazide and its Co(II), Ni(II) and Zn(II) complexes. Journal of Molecular Structure, (2019). 1196, 760- 770.

Determination of trace silver by high resolution continuum source flame atomic absorption spectrometry HR CS FAAS after separation preconcentration on Rhodococcus ruber bacterial biomass. Analytical Methods, 8(21), 4285-4292.

Ofis: Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 Canik/SAMSUN

e-posta:  [email protected]

Tel: +90 (362) 313 00 55

YÖKSİS  Google Akademi


Doç. Dr. Elif ÇOLAK

Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 1999, On dokuz Mayıs Üniversitesi
Araştırma Alanları: Akut apandisit ve abdominal herni cerrahisinde minimal invaziv yaklaşımlar, ileri evre mide kanserli hastaların yaşam kalitesine etki eden cerrahi yaklaşımlar, özofagus ve rektum kanseri nedeniyle ameliyat edilen hastaların uzun dönem sonuçları, akut divertikülit, apandisit ve abdominal sepsisli hasta sonuçlarına etki eden faktörler, meme ve endokrin cerrahide güncel yaklaşımlar. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında COVID-19 salgınında güvenli kanser cerrahisi için gereken önlemler, COVID-19 geçiren hastalarda elektif cerrahi zamanlaması, olası başka salgınlarda da cerrahi hasta güvenliği için yol haritaları ve algoritmaların belirlenmesi yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Taurolidinin deneysel trombus formasyonu üzerine etkisi” (2005) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. “Kolorektal kanserin tanımlanmasında CXCL5’in klinik değeri“ konulu (2014-2015) tıpta uzmanlık tezinin danışmanlığını yaptı. “Laparoskopik apendektomide apendiks güdüğünün kapatılmasında endoloop ve hemolok klipslerin karşılaştırılması“ (2013), “Nekrotizan fasiitli hastalarda laboratuvar risk belirteçlerinin mortalite üzerine etkisi“ (2014), “Laparoskopik abdominal herni tamirinde absorbe edilen ve edilmeyen mesh sabitleyicilerin karşılaştırılması“ (2015), “İleri evre mide kanserinde gastrektominin etkinliği“ (2015), “Akut divertikülitli hastaların yönetiminde WSES Kılavuzlarının etkinliği“, (2016), “Cerrahide antimikrobiyal ajanların güvenli kullanımı“ (2017), “Kolorektal kanserin tanımlanmasında CXCL5’ in klinik değeri“ (2018), “Akut apandisit tedavisinde uluslararası gözlemsel çalışma“ (2019), “COVID-19 pandemisi sürecinde güvenli kanser cerrahisi“ (2020), “COVID-19 geçiren hastalarda güvenli cerrahi zamanlaması“ (2021) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
e-posta:  [email protected]
Tel: +90 (362) 311 15 00
Google Akademik


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Burak ÇİFTCİ

Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009). Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimi (2015).

Araştırma Alanları: Geriatrik hastalarda laparoskopik kolesistektomi etkinliğinin değerlendirilmesi, Pankreatikoduodenektomi sonrası gelişen pankreatik fistüllere etki eden faktörler ve albumin/globulin oranının postoperatif pankreatik fistül gelişimini tahmin etmedeki rolü, Granülomatöz mastit hastalarının tedavi yaklaşımları, İndirekt inguinal hernilerde herni kesesi ligasyonu ile invajinasyonunun karşılaştırılması konularında çalışmaları devam etmektedir. Güncel diğer çalışma ve araştırma konuları arasında ise COVID-19 pandemisinde uygulanan kısıtlamaların ve kapanmanın acil genel cerrahi konsültasyonlarına ve ameliyatlarına etkisi, COVID-19 geçiren hastalarda elektif cerrahi zamanlaması ve salgın hastalık durumunda cerrahi hastalara yönelik tedavi algoritmalarının belirlenmesi yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Kontamine ortamda ventral herni tamirlerinde sentetik kompozit greft kullanımı” (2015) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. Ultrasonografinin, non-rekürren laryngeal siniri belirlemedeki rolü (2012), Açık ve laparoskopik apendektomilerin erken ve geç komplikasyonlarının karşılaştırılması (2013), Akut kolesistitlerde erken ve geç kolesistektomilerin prospektif karşılaştırılması ve maliyet analizleri (2014), Abdominal enfeksiyon varlığında sentetik meş kullanımının fizibilitesinin deneysel olarak değerlendirilmesi (2018), Akut apandisit tanısında tam kan sayımı parametrelerinin tanısal değeri (2020), Elektif ve acil kolerektal kanser cerrahilerinin karşılaştırılması (2021), “SARS-Cov-2 enfeksiyonu sonrası cerrahi zamanlaması” konulu uluslararası multisentrik gözlemsel çalışma (2021), “Kanser cerrahisi sonrası mortalite ve komplikasyonlarda global varyasyonlar” konulu uluslarası multisentrik gözlemsel çalışma (2021) yazarı ve ortak yazarı olduğu makalelerden bazılarıdır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik

YÖKSİS


Dr. Öğr. Üyesi Semra EROĞLU

Cerrahi Tıp Bilimleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Gazi Üniversitesi (2001-2007), Ankara Dr. Zekai TahirBurak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi /Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Asistan Doktor (2007-2013), Çorum Osmancık Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktor (2013-2015), Karabük Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD- Dr. Öğretim Üyesi (2015-2018), Başkent Üniversitesi Konya Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- Dr. Öğretim Üyesi (2018-2021).

Araştırma Alanları: Erken gebelik kaybını etkileyen faktörler, Polikistikoversendromunu etkileyen faktörler ve tıbbi tedavisi, gebelik sonrası ve menopoz dönemindeki osteoporoz yaklaşımı ve tedavisi,  akut vajinal kanamalarda endoskopik uterin cerrahi yaklaşımları. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasındakozmetik jinekolojik operasyonlar ve rekonstrüktif cerrahi ve cinsel fonksiyon bozukluklarına yaklaşım ve tedavisi yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Preeklampsi Tanılı Gebelerin Perinatal Sonuçları: Bir Tersiyer Referans Merkezinin Deneyimleri” (2013) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. jinekolojidelaparoskopik cerrahi (2016) ve Jinekolojik Kozmetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kurslarına katıldı (2018). Uluslararası eserleri SCI/E dergilerde yer alan özgün makalelerdirve kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal eserleri ÜAK/ TR dizininde yer alan özgün makalerdenoluşmaktadır. Başlıca eserleri; Serum andplacentalperiostinlevels in womenwithearlypregnancyloss(2020). Awareness, knowledgeand risk factors of Toxoplasmagondiiinfectionamongpregnantwomen in the Western Black Searegion of Turkey (2020). Is the presence of Demodexfolliculorumincreasedwithimpairedglucoseregulation in polycysticovarysyndrome? (2019). Evaluation of bone mineral densityanditsassociatedfactors in postpartumwomen(2019). Platelet/lymphocyteratio is an independentpredictorforosteoporosis(2019). Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunumlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik     YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇEÇEN

Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi (2004-2010), Harran Devlet Hastanesi Acil Servis Pratisyen Hekim (2010-2011), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Asistanlığı (2011-2016), Terme Devlet hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekim (2017), Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekim (2017-2018), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekim (2018-2021)
Araştırma Alanları: Ani işitme kaybı tanı ve tedavisi ile prognozu etkileyen faktörler, Ani işitme kaybında intratimpanik tedaviler, Tinnitus güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile prognozu etkileyen faktörler, Septorinoplasti operasyonu geçiren hastalarda postoperatif ağrı, Pediatrik kulak burun boğaz hastalıkları. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında COVID-19 geçiren hastalarda nazal fizyolojinin değerlendirilmesi ve nazal semptomların sıklığı, COVID-19 geçiren hastalarda ses analizi yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Tek taraflı labirentektomi sonrası koenzim Q10’ un vestibüler rehabilitasyon sürecine etkisi” (2016) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Yeterlilik Belgesini (2019) almaya hak kazandı. Kulak Burun Boğaz Okullarının Otoloji ve Nörootoloji Okulu eğitimine katıldı (2020). “Tükrük bezi tümörlerinde nötrofil lenfosit oranı ve platelet lenfosit oranı” (2019), “Laringeal skuamöz hücreli karsinomda insan papilloma virüsünün sıklığı” (2019), “Arteriyel Stifness Parametreleri ile Tinnitus Arasında Bir İlişki Var mı? ” (2020), “Ani Sensörinöral İşitme Kaybında İnflamatuar Hücre Değerlerinin Prognostik Değeri ve Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Etkisi” (2020) makalelerinden bazılarıdır. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunumlar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

e-posta:  [email protected]

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik


Doç. Dr. Doğukan ÖZDEMİR
Cerrahi Tıp Bilimleri, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Abant İzzet Baysal Üniv.(2005), Recep Tayyip Erdoğan Üniv/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ KBB ABD- Araştırma Görevlisi(2012), SBÜ Samsun Uygulama ve Arştırma Merkezi-Uzman Doktor(2016), SBÜ Samsun Uygulama ve Arştırma Merkezi-Doktor öğr.üyesi(2018). Samsun Üniversitesi KBB Doçenti (2021).
Araştırma Alanları: Endoskopik kulak cerrahi yaklaşımları ve endoskopik sinüs cerrahi uygulamaları, tükrük bezi tümörlerinde cerrahi yaklaşımlar, paranazal sinüs tümörleri cerrahisi, endoskopik kulak zarı onarım teknikleri , endoskopik ve minimal invaziv yaklaşımlar, timpanik membran onarımı ile ilgili güncel ve yeni teknikler, çocukluk çağı zar onarımları. Ototoksisite , miringoskleroz ile ilgili araştırmalar yer almaktadır. KBB ve BBC Yeterlilik Belgesi almıştır. Türk KBB BBC Derneği Otoloji ve Nörootoloji Okulu ve Türk KBB BBC Derneği Rinoloji- Rinoplasti- Alerji ve Uyku Okulu’ nu tamamlamıştır.

Seçilmiş Çalışmaları: Uluslararası 27 adet eseri, ulusal 14 adet eseri bulunmaktadır. Çay üzümü ekstresinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi adlı tıpta uzmanlık tezini projelendirerek yazmıştır. Uluslararası eserleri SCI/E dergilerde yer alan özgün makale, vaka takdimi, kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal eserleri ÜAK/ TR dizininde yer alan özgün makale ve vaka takdiminden oluşmaktadır. Başlıca eserleri; Endoscopic butterfly inlay myringoplasty: new technique extended perichondrium butterfly(2020). The Economic Burden of Vertigo: Results From the Hospitalized and Outpatients(2020). Outcomes of endoscopic transcanal type 1 cartilage tympanoplasty(2019). The effect of rosmarinic acid on the prevention of myringosclerosis(2019). Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Patients With Low Vitamin B12 Levels(2019). Radiological anatomy of superior semicircular canal and relationship to superior petrosal sinus: A study of computerized tomography(2019).Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü sunumları, poster bildirileri ve konuşmaları mevcuttur.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]
Tel: +90 (362) 311 15 00
Google Akademik      YÖKAKADEMİK


 Prof. Dr. Gökhan LAFÇI

Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1990-1996), Türkiye Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar cerrahisi (Tıpta Uzmanlık 2002-2007), Doçentlik (2014)
Araştırma Alanları: Koroner Bypass Cerrahisi, Minimal invaziv ve Endovaskuler girişimler. Aort ve Karotis cerrahisi operasyonları. Özellikle dejeneratif mitral kapak patolojileri başta olmak üzere kalp kapak hastalıklarında tamir yöntemlerinin güncel yaklaşımlarla uygulanması. Açık kalp cerrahisinde yeni tekniklerin edinilmesi ve pratikte uygulanması ( Aort Cerrahisinde Hemostaz kontrolü için uygulanan özel dikiş teknikleri, Mitral Kapak tamirlerinde kullanılan özel teknikler gibi). Mekanik Kalp Destek Sistemlerinde ECMO kullanımı ve klinik deneyimler.

Seçilmiş Çalışmaları: Doçentlik öncesi ve sonrası toplam uluslararası SCI/E dergilerde yer alan özgün makale, vaka takdimi ve teknik bildirilerden oluşan 45 adet araştırma yazısı vardır. ÜAK ve TR dizinde yer alan ulusal dergilerde yayınlanmış özgün makale, vaka takdimi ve teknik bildirilerden oluşan 26 adet araştırma yazısı mevcuttur. Başlıca çalışmaları; Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adults (Heart Lung and Circulation. January 2014). A comparison of three tricuspid annuloplasty techniques: Suture, ring, and band (Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019). Papillary muscle repositioning as a subvalvular apparatus preservation technique in mitral stenosis patients with normal left ventricular systolic function (Tex Heart Inst J. 2014. Relationship of admission neutrophil-to-lymphocyte ratio with in-hospital mortality in patients with acute type-I aortic dissection (Turkish Journal of Medical Sciences, 2013). Efficacy of iloprost and montelukast combination on spinal cord ischemia/reperfusion injury in a rat model, (J Cardiothorac Surg. 2013) . Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok sayıda sözlü ve poster bildirileri mevcuttur. 2 Adet tamamlanmışTıpta Uzmanlık Tez Danışmanlıkları vardır. (1-Biliflet Prolapsusa Bağlı Mitral Yetmezliği Olan Hastalarda Mitral Kapak Onarımlarının Postoperatif Erken ve Orta Dönem Sonuçları, 2-Erişkin Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Del-Nido Kardiyopleji Kullanımının Kısa Dönem Sonuçlara Etkisi).

e-posta:  [email protected]
Tel: +90 (362) 311 15 00
Google Akademik       YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Caner GÜNAYDIN

Dahili Tıp Bilimleri, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 2008 (Lisans)    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji, 2021 (Doktora)

Araştırma Alanları: Nörodejeneratif hastalıklarda sorumlu mekanizmaların araştırılması ve Parkinson hastalığında prion hipotezi çerçevesinde LRRK2 ile ilişkili olası mekanizmaların belirlenmesi için güncel yaklaşımlar. In vitro ve in vivo modellerde nörodejeneratif hastalıklarda kullanılabilecek farmakolojik ajanların etki mekanizmalarının incelenmesi. Nörodejeneratif hastalıklar ve epigenetik ilişkisinin araştırılması. Parkinson hastalığında LRRK2’nin rolü. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında monoklonal antikorlar ve Alzheimer hastalığında apolipoprotein E4 heterogizot hastalarda adeno-ilişkili virus ile gen terapisi bulunmaktadır.

Çalışmalar: Alfa sinüklein ile indüklenen in-vitro Parkinson modelinde histon asetilasyonunun mikroglial antijen sunumu üzerine olan etkisinin araştırılması doktora tezini yazdı (2021). SCI kapsamında 15 adet, SCI-dışı indekslerde yayınlanan 6 adet makalesi bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası ve ulusal kongre ve konferanslarda yayınlanmış 20’den fazla bildirisi vadır. “Effects of agomelatine in rotenone-induced Parkinson’s disease in rats, Neurosci Lett, 2019”, “Resveratrol Enhances Apoptotic and Oxidant Effects of Paclitaxel through TRPM2 Channel Activation in DBTRG Glioblastoma Cells, Oxid Med Cell Longev, 2019”, “SAHA attenuates rotenone-induced toxicity in primary microglia and HT-22 cells. Toxicol Ind Health, 2020”, “Idebenone ameliorates rotenone-induced Parkinson’s disease in rats through decreasing lipid peroxidation, Neurochemical research, 2020”, “,Cannabinoid receptors modulate LPS-induced increase of class-II transactivator expression levels in a microglial cell line, Journal of Receptors and Signal Transduction, 2021”, “Cannabinoid receptor-1 has an effect on CD200 under rotenone and alpha-synuclein induced stress, Neurosci Lett, 2021” başlıca çalışmalarındandır. Ayrıca “Yoğun Bakım Sorunlar ve Tedavileri (1861-1864), ISBN: 9789752778054” kitabında bir adet bölümün yazarıdır.

Projeler: TUSEB tarafından desteklenen 6873 numaralı ”Alfa-sinüklein-LRRK2-LAG3 triadı Parkinson hastalığı tedavisinde olası bir ilaç hedefi olabilir mi” projesinde araştırmacı olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Alfa sinüklein fibrilleri antiviral bir element olan MDA-5’i etkiliyor mu” lisans projesinde danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK 218S237 “Rotenon ile İndüklenen Deneysel Parkinson Modelinde Agmatin’in Etkisinin Araştırılması” başlıklı projede bursiyer olarak çalışmıştır. Bunun yanı sıra 2018-2020 yılları arasında üniversite destekli üç adet bilimsel araştırma projesinde araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Caner Günaydın, Türk Farmakoloji Derneği, Türkiye Beyin Araştırmaları Derneği, Federation of European Neuroscience Socities, American Society of Cell and Gene Therapy, derneklerine üyedir.

Tel: 0362 313 00 55

e-posta: [email protected]

Google Akademik      YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOZDUMAN

Cerrahi Tıp Bilimleri, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2008 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi. 2016 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji.

Araştırma Alanları: Omurga cerrahisi, travma, artroskopi, eklem protez cerrahisi. Çocuklarda görülen skolyoz, kifoz gibi omurga deformiteleri konservatif ve cerrahi tedavisi, yetişkinlerde omurgada dar kanal, omurga kırığı, omurga tümörleri ve deformiteleri cerrahisi. EuroSpine sertifikası, Türk Omurga Derneği Omurga Cerrahisi Yeterlilik sertifikası ve TOTEK Board sertifikası sahibiyim. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği üyesiyim.

Seçilmiş Çalışmalar: Başlıca çalışmalar ; Assesment of Correlation Between Global Sagittal Axis and Clinical Scores in Spinal Deformity Patients. Journal of Turkish Spinal Surgery (2018), Long-term Results of Chronic Achilles Tendon Ruptures Repaired With V-Y Tendon Plasty and Fascia Turndown. Foot Ankle International,(2015), Prevelance of flatfoot in secondary school students and its relationship with obesity. Medicine Science International Medical Journal , (2020), Can primary insert be used in revision knee prosthesis? Medicine Science (2021), Alzheimer Hastalıgı Kalça Kırıgında Bes Yıllık Mortaliteyi Etkileyen Önemli Bir Risk Faktörü Müdür? Is Alzheimer’s Disease An Important Risk Factor Affecting Five-Year Mortality in Hip Fracture? Aydın Tıp Fakültesi Dergisi (2021), Can primary insert be used in revision knee prosthesis? Medicine Science (2021), Anthropometric evaluation of ratio between extremity length and body length in basketball player adolescents. Pedagogy of Physical Culture and Sports, (2020)

Ofis: Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniği, İlkadım, Samsun.

e-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik       YÖKAKADEMİK


Prof. Dr. Mustafa Kemal ATİLLA

Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1988)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı- Araştırma Görevlisi (1989-1994)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Yrd. Doç. (1994-2000)

Ondokuzmayıs Üniversitesi- Yrd. Doç. (2000-2002)

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Üroloji Klinik Şefi (2010)

Üroloji Doçenti (2013)

SBÜ Samsun SUAM Üroloji Doçenti (2017)

SBÜ Samsun SUAM Üroloji Profesörü (2020)

Samsun Üniversitesi Üroloji Profesörü (2021)

Araştırma Alanları: Laparoskopik Ürolojik Cerrahi, Robotik Ürolojik Cerrahi, Endoüroloji, Prostat iyi huylu ve kötü huylu hastalıkları, Erkek ve kadında üriner inkontinans, Erkek infertilitesi ve erektil fonksiyon bozuklukları, Üriner sistem taşları. Yurt içi ve yurt dışında Temel ve İleri düzey laparoskopik cerrahi ve Robotik cerrahi eğitimleri almıştır. Bu eğitimler için ABD’de Methodist Hastanesi’nde (1996) ve Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Heilbronn Eğitim Hastanesi’nde (2010) çeşitli sürelerde bulunmuştur.

Seçilmiş Çalışmaları: Toplam 39 tane yayınlanmış uluslararası makale, 25 tane sunulmuş uluslararası kongre bildirisi, 29 tane ulusal makale ve 86 tane sunulmuş ulusal kongre bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca üç adet basılı, iki adet de baskıda olmak üzere kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Haziran 2021 itibarıyla h indeksi 9’dur.

Uluslararası Makaleler: Toplam 39 adet olup bunların 35 tanesi SCI ve SCI-exp. indekslerinde taranan dergilerdedir. Bu makalelerin 5 tanesinde 1. isimdir.

Uluslararası Kongre Bildirileri: Toplam 25 adet olup bunların 3 tanesinde 1. isimdir.

Ulusal Makaleler: Toplam 29 adet olup bunların 8 tanesinde 1. isimdir.

Ulusal Kongre Bildirileri: Toplam 86 tane olup bunların 5 tanesinde 1. isimdir.

Yaklaşık olarak 4 senedir Türk Üroloji Derneği Batı Karadeniz Şubesi Başkanı olarak çok sayıda bilimsel toplantı, sempozyum düzenlemiş ve konuşmacı, oturum başkanı gibi görevler almıştır.

e-posta: [email protected]

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik     YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Mahcube ÇUBUKÇU

Dahili Tıp Bilimleri,  Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2002-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

2008- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları: Aile Hekimliği’nde kavramlar, görev tanımı, disiplinin özellikleri, tıp fakültesi öğrencilerinin uzmanlık seçimlerini etkileyen faktörler, kötü haber verme, hekimlerin insülin başlama durumu, evde bakım hizmeti alan hastalara bakım verenlerin yaşam kalitesini ve bakım yükünü etkileyen durumlar, evde bakım hizmeti alanların bası yarası, beslenme, üriner inkontinans, düşme risk faktörleri, obezite merkezi hizmetleri, mesai sonrası bakım, tele tıp hizmetleri, aile planlaması, gebe takibi, koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama vb), periyodik sağlık muayeneleri, kronik hasta izlemi, kronik yara bakımı, adolesan ve çocuklarda D vitamini düzeyinin izlemi, palyatif bakım ve hospis hizmetleri, geriatrik hasta takibi. Güncel çalışma ve araştırma konuları arasında; COVID- 19 pandemisinin birinci basamakta yönetimi, COVID-19 hastalarında tele-tıp uygulamaları, COVID-19 pandemisinde yaşlı sağlığına yaklaşım yer almaktadır.

Seçilmiş Çalışmaları: “Samsun’da birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda memnuniyetin değerlendirilmesi” (2008) konulu tıpta uzmanlık tezini yazdı. “Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin uyku kalitesini etkileyen faktörler “ (2018-2019), “Evde sağlık hizmeti alanlara bakım verenlerde bakım yükü ve yaşam doyumu” konulu  tıpta uzmanlık tezlerinin danışmanlığını yaptı. “Aile Hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplinin tarihçesi” (2007), “Birinci sınıf tıp fakültesi öğrencilerinin uzmanlık seçimlerini etkileyen faktörler” (2008), “Tıp öğrencilerine kötü haber vermeyi öğretmek “ (2009), “Birinci basamak hekimlerinin insülin başlama durumu, insülin başlama durumunu etkileyen faktörler, insülin tedavisi hakkındaki bilgi düzeyleri”(2017), “Evde bakım hizmeti alan kanser hastalarına bakım verenlerde yaşam kalitesini etkileyen faktörler” (2018), “Evde bakım hizmeti hastalarında bası yarası risk faktörlerinin değerlendirilmesi” (2018), “Evde bakım hizmeti alanlarda üriner inkontinansın yaşam kalitesi üzerine etkisi” (2019), “Adölesan ve çocuklarda D vitamini düzeylerinin yaş, cinsiyet ve mevsimsel özelliklere göre değerlendirilmesi” (2020), “Obezite merkezine kayıtlı kişilerde D vitamini düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile ilişkisi” “ (2021), “ COVID-19 şüpheli hastalarda pıhtılaşma ve trombosit parametreleri ile PCR sonuçları arasındaki ilişki”(2021) makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Google Akademik       YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Erdinç YAVUZ

Dahili Tıp Bilimleri, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Lisans: 2001, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıpta Uzmanlık: 2005, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Başasistanlık: 2015, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği. Doçentlik: 2017, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Araştırma alanları: Aile Hekimliğinde kronik hastalık yönetimi, Tip 2 diyabet, birinci basamakta diyabetik ayak yönetimi, erişkin ve çocukluk çağı aşıları, evde sağlık hizmetlerinde birinci basamak temelli yaklaşım, evde sağlık hizmetlerinin organizasyonu, tiroid hastalıkları, esansiyel hipertansiyon, birinci basamak sağlık hizmetlerinde iş yükü, elektronik sağlık kayıtları, aile hekimliğinde kullanılan bilişim sistemleri, sağlık bilişimi ve teknolojileri, geriatrik bakım, kronik yara ve oluşum mekanizmaları, pandemi sırasında kronik hastalık takibi, pandemide evde sağlık hizmetleri sunumu, aile hekimliğinde akılcı ilaç kullanımı, birinci basamakta astım tanı ve tedavisi, birinci basamakta EKG kullanımı, aritmiler. Güncel araştırma konuları arasında SARS-CoV-2 immunolojisi, COVID-19 aşılarının serokonversiyon sıklığı, COVID-19 aşılarının yan etkileri, COVID-19 aşılarının klinik etkinliği yer almaktadır.

Seçilmiş çalışmaları: “Gebelikteki kilo artışının gebelik sonuçlarına etkisi” (2005) isimli tıpta uzmanlık tezini yazmıştır. “Possible COVID-19 Reinfection in Two Healthcare Workers: A First Case Report from Turkey with Review of the Literature” (2021), “Covid-19 Aşıları” (2020), Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Karşılanmamış Sağlık İhtiyaçları” (2018), “Hipertansiyon ve Diabetes Mellitus” (2017), “Factors affecting uptake of influenza vaccination among family physicians” (2016), “Ötiroid Diffüz Guatr (İyot Metabolizması)” (2015), “Aile Hekimliği Uygulamasında Diyabetik Ayak Hasta Yönetimi” (2021), “Birinci Basamakta Yaraya Yaklaşım” (2020), “Pandemi Sırasında Kronik Hastalık Takibi” (2020), “Aile Hekimliğinde Akılcı İlaç Kullanımı” (2019), “Aile Hekimliğinde Bilişim Sistemleri” (2012) çalışmalarından bazılarıdır. Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü sunumları, poster bildirileri ve konuşmaları mevcuttur. “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurumları İçin Obezite ve Diyabet Klinik Rehberi” (2017), “Sağlık Bakanlığı Erişkin Diyabetli Bireyler İçin Eğitimci Rehberi” (2014), “Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Tip 1 Diyabet Tanı Tedavi İzlem Rehberi” (2018) gibi ulusal aile hekimliği rehberlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik    YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK

Dahili Tıp Bilimleri,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 2001-2007    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

              2008-2012    T.C. S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Uzmanlığı

              2013-2016    T.C. S.B. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim  Araştırma Hastanesi (2013-2014) ve İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2014-2016), Çocuk Kardiyoloji Uzmanlığı

Araştırma Alanları: Çocukluk çağı ritm bozuklukları ve transkateter tedavisi, siyanotik ve asiyanotik konjenital kalp hastalıklarının tanı ve transkateter tedavisi, Kawasaki hastalığı ve akut romatizmal ateş gibi çocukluk çağı edinsel kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıklarının anne rahminde tanısını ve takibini mümkün kılan fetal ekokardiyografi yer almaktadır.

Seçilmiş çalışmaları: Risk Factors For Thrombosis, Overshunting And Death in Infants After Modified Blalock-Taussig Shunt; Stenting Of The Ductus Arteriosus in Infants With Functionally Univentricular Heart Disease And Ductal-Dependent Pulmonary Blood Flow: A Single-Center Experience; Intervention in Patients With Critical Pulmonary Stenosis in The Ductal Stenting Era; Initial Experience With The Nit-Occlud Asd-R: Short-Term Results; Report Of A Myocarditis Outbreak Among Pediatric Patients: Human Herpesvirus 7 As A Causative Agent?; Transcatheter ablation using near-zero fluoroscopy in children with focal atrial tachycardia: a single-centre experience; Transcatheter radiofrequency ablation using near-zero fluoroscopy in children with fascicular ventricular tachycardia: a single-centre experience; Transcatheter Cryoablation Procedures without Fluoroscopy in Pediatric Patients with Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia: A Single-Center Experience çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Tel: 0362 2309100

Google Akademik     YÖKAKADEMİK


 

Dr. Öğr. Üyesi  Cem DEMİREL 

Cerrahi Tıp Bilimleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Eğitim: 1999 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı.

Araştırma alanları: Beyin, spinal kord ve periferik sinirlere yönelik mikrocerrahi tedavi yaklaşımları ve noninvaziv girişimsel işlemler ile ilgilenmektedir. Üyesi olduğu Türk Nöroşirürji Derneği’nin  temel nöroşirürji kurslarını  tamamlayarak, spinal ve periferik sinir cerrahisi   alanında bir çok kursa  katıldı. Subaraknoid kanama sonrası görülen  vazospazmın önlenmesine yönelik tedavi yöntemleri, spinal  epidural fibrozisin  önlenmesine yönelik tedavi yaklaşımları ve spinal algolojik girişimsel işlemler özel araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Seçilmiş çalışmalar: Subrakanoid kanama sonrası vazospazmın engellenmesine yönelik topikal leptin uygulanması konulu tezi projelendirerek yazmıştır. Bu projesiyle Türk Nöroşirürji Derneği 27. Ulusal Bilimsel Kongresinde yılın bildirileri  ödülünü almıştır. Uluslararası dergilerde yayınlanmış  3, ulusal dergilerde yayınlanmış 3 adet özgün makalesi , uluslararası ve ulusal toplantılarda basılmış 15 adet bildirisi bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır.

The histopathological and steorological assesment of the effect of topically administered leptin on cerebral vasospasm in an experimental subarachnoid hemorrhage model.  Turk. J. Med. Sci. (2017).

Analyzing the blood-stemming effect of Ankaferd Blood Stopper in medulla spinalis surgery. Turk. J. Med. Sci. (2020).

The Preventive Effect of Curcumin on the Experimental Rat Epidural Fibrosis Model. World. Neurosurg. (2021).

Retrospective clinical evaluation of patients undergoing surgery for acute epidural hematoma. J. Exp. Clin. Med. (2021).

 

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlkadım, SAMSUN.

e-posta: [email protected]     [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00 /4200

Google Akademik    YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Enes GÜRÜN

Dahili Tıp Bilimleri,  Radyoloji Anabilim Dalı,  Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

 Eğitim: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(Lisans Eğitimi, 2014), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı (Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 2019)

Araştırma Alanları: Kas iskelet sistemi radyolojisi, Sonoelastografi, Baş boyun sistemi Radyolojisi

 Seçilmiş Çalışmaları: Measuring stiffness of normal medial collateral ligament in healthy volunteers via shear wave elastography. Surgical and Radiologic Anatomy (2021). Evaluation of schwannoma using the 3D-SPACE sequence: comparison with the 3D-CISS sequence in 3T-MRI. Turk J Med Sci.(2021). Shear wave elastography evaluation in predicting the success of ultrasound-guided saline enema hydrostatic reduction technique in ileocolic intussusception. Acta Radiologica(2021). Shear wave elastography evaluation of brachial plexus in multiple sclerosis. Acta Radiologica(2021).

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Tel:

Google Akademik     YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Mahmut ULUBAY
Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi(Lisans Eğitimi, 1987).Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı (Tıpta Uzmanlık Eğitimi, 1995). Sağlık bilimleri Üniversitesi Samsun eğitim ve araştırma hastanesi Üroloji anabilim dalı (Yrd.Doç,2018-2021).
Araştırma Alanları: Penil deformiteler ve cerrahi tedavisi,Hipospadias cerrahisi üzerine yeni tekniklerle ilgili araştırmalar yer almaktadır. Ayrıca son 5 yıldır üriner sistem üzerinde immunohistokimyasal ve Stereolojik yöntemler üzerine çalışmalar yapmaktadır.Almanya’da Heidelberg Üniversitesi Heilbronn Eğitim Hastanesi’nde (2007) 6 ay süresince bulunmuştur.
Seçilmiş Çalışmaları: Effects of prenatal 900 MHz electromagnetic field exposures on the histology of rat kidney ,International Journal of Radiation Biology (2015).
The use of diclofenac sodium in urological practice: A structural and neurochemical based review,Journal of Chemical Neuroanatomy (2018).
The protective effect of curcumin on the diabetic rat kidney: A stereological, electron microscopic and immunohistochemical study,Acta Histochemica (2021).
Use of the penis’s own tissue for urethral reconstruction in the treatment of complications developing following hypospadias repair,Journal of Experimental and Clinical Medicine (2020).
Experiences on the primary distal hypospadias surgery,Journal of Experimental and Clinical Medicine (2019).
Does transrectal ultrasonography-guided biopsy of the prostate lead to possible further metastasis via circulating tumor cells? Turkish Journal of Medical Sciences (2019).
A case of enoxaparin-related spontaneous retroperitoneal hematoma in an elderly?,Journal of Experimental and Clinical Medicine (2019).
Perineal ectopic testis: A rare congenital anomaly,Urology Case Reports (2019).
Tavşanlarda subkapsüler orşiektomi sonrası bone-wax protez yerleştirilmesi ve bunun antisperm antikor seviyesine etkisi,Üroloji Bülteni (1997).

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]    [email protected]

Google Akademik


Dr. Öğr. Üyesi Fatih BATI

Dahili Tıp Bilimleri, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Çarşamba Anadolu Lisesi (1996), Ordu Fen Lisesi (1999), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Lisans Eğitimi, 2005)

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitimi, 2012)

Araştırma Alanları: Sintigrafi, PET/BT, PET/MR, Moleküler Görüntüleme, Onkoloji, Kardiyoloji, Teranostikler, Radyofarmasotikler, Radyonüklid Tedavi, Transarteriyel Radyoembolizasyon (TARE), Dozimetri, Radyasyon Güvenliği, Tıp Eğitimi, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Sağlık Hukuku, Sağlık İletişimi, Akademik Yayıncılık, Tıp Öğrenci Kongreleri, Sosyal Medya

Seçilmiş Çalışmaları:

The effects of mineral water drinking and extra-abdominal pressure in elimination of attenuation artifacts on myocardial perfusion SPECT. Medicine Science 2015;4(4):2869-83

Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women. North Clin Istanb 2016;3(3):201–8

İstanbul Aile Hekimleri Derneği İKON 2016 Aile Hekimliği Kongresi. Konuşmacı “Hekimin Sosyal Medya Kılavuzu” 2016

İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ‘Tıp Kariyer Günleri VI’’ Konuşmacı. 2016

Erzurum Atatürk Üniversitesi 9. Ulusal Tıp Kongresi ‘Ulusal Enfeksiyon Acilleri’. Konuşmacı “Tıpta Uzmanlık Branşları ve Analizleri” 2017

The Value of Tc-99m Mibi for Differential Diagnosis of Biliary Atresia and Hepatitis in Rats. Medicine Science 2016;5(1):134-46.

Relationship between obesity and disability in adult individuals retrospective screening. J Turgut Ozal Med Cent. 2017; 24(2): 167-169

Türkiye Nükleer Tıp Derneği 5. PET/MR Kursu. 2017

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Tiroid Hastalıkları Sempozyumu ve Tiroid US Kursu. 2017

Türkiye Nükleer Tıp Derneği Seçimli Genel Kurulu. Yönetim Kurulu Adayı. 2018

Transarterial radioembolization (TARE) Workshop. Eğitimci Konuşmacı. ‘Scientific Research in Liver Transplantation, 5. Inonu – Giessen Liver Transplantation Days’, 2018

‘‘Nükleer Tıp’ta Malpraktis’’, Sözlü Bildiri, TURAZ 2nd International Congress ‘Science & Justice’, İstanbul, Türkiye, 2018.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği 5. Ulusal Tıpta Kariyer Günleri. Konuşmacı “Tıpta Uzmanlık Sınavı Doğru Analiz Doğru Tercih”. 2019

İnönü Üniversitesi “İnönü Karaciğer Tümör Günleri – Hepatoselüler Karsinom”. Oturum Başkanı. 2019

Kolorektal Kanserlerde PET/BT ve PET/MR Görüntüleme (12.Bölüm – Sayfalar 171-192). 2020

“Could Radioembolization be The Future of Tumor Treatment? Yttrium-90 Radioembolization Treatment in Liver Tumors”, Sözlü Bildiri, International Congress of Future Medical Pioneers – ICOFMEP. 2021

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Google Akademik       YÖKAKADEMİK


Dr. Öğr. Üyesi Lokman KEHRİBAR
Cerrahi Tıp Bilimleri, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ,
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim: İstabul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi (1996-2002)
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi (2002-2008)

Araştırma Alanları: Spor cerrahisi, artroplasti, ortopedik travma, pediatrik ortopedi,
biomedikal
Seçilmiş çalışmalar : Postmenopozal kadınlarda diz osteoartriti ve polikistik over
sendromu arasındaki ilişki ( Eur Rev Med Pharmacol Sci- 2021), Primer ön çapraz bağ
tamiri ( Totbid dergisi-2020), Maliyet etkinliği gelişmiş antibakteriyel direnç ve daha iyi
hücresel entegrasyon özellikleri elde etmek için akrilik kemik çimentolarına borat
mineral yüklemesi (Journal of biomaterials science-2021), Propolisin tıbbı vidalar
üzerindeki antibakteriyal etkinliği ( Cureus –2021), Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavi
sonuçları ile kilinik ve radyolojik bulgularının karşılaştırılması (Sanamed-2019),
postmenopozal kadınlarda yüksek ve düşük enerjili el bileği kırıklarının BMİ ile ilşkisi
(JAMP-2021)

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Google Akademik          YÖKAKADEMİK


Prof. Dr. Mehmet Derya DEMİRAĞ

Dahili Tıp Bilimleri, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları uzmanlığı (2005), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji yan dal uzmanlığı (2009), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Doçenti (2012), Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Profesörü (2020), 19.10.2021 tarihinden itibaren Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Osteoartrit radyolojisi ve radyolojik fenotipleri, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, , Ailesel Akdeniz ateşi, Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu, COVID-19

 Seçilmiş Çalışmaları: Associations between the radiographic phenotypes and the presence of metabolic syndrome in patients with knee osteoarthritis (2021), Angiotensin-converting enzyme-1 gene insertion/deletion polymorphism may be associated with COVID-19 clinical severity: a prospective cohort study (2021), Evaluation of Patients Diagnosed with COVID-19 in Terms of Risk Factors (2020), 25-Hydroxy vitamin D level is associated with sleep disturbances in patients with chronic kidney disease on hemodialysis: a cross-sectional study (2020), Associations between obesity and the radiographic phenotype in knee osteoarthritis (2017), MEFV gene mutations and its impact on the clinical course in ulcerative colitis patients (2011), Health-related quality of life and its associations with mood condition in familial Mediterranean fever patients (2011), Quantification of the radiographic joint space width of the ankle (2009), Circulating hepcidin in the crossroads of anemia and inflammation associated with rheumatoid arthritis (2009), Decreased bone mineral density in adult familial Mediterranean fever patients: a pilot study (2008), The relationship between hip joint space width, center edge angle and acetabular depth (2007), Apolipoprotein E gene polymorphism in nonalcoholic fatty liver disease (2007)

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik            YÖKAKADEMİK


 

Prof. Dr. Özgür Günal

Dahili Tıp Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim Bilgileri; Prof. Dr. Özgür Günal 1976 doğumlu olup, 1999 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Uzmanlık eğitimini 2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD da tamamlamıştır. 2014 yılında Doçent doktor ünvanını almıştır.  2014 yılı haziran ayından bu yana Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde eğitim görevlisi olarak görevine devam etmektedir ve 19.10.2021 tarihinde Samsun Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’na Profesör Doktor olarak atanmıştır.

Başlıca Araştırma Konuları; HIV/AIDS enfeksiyonu, Viral hepatitler, Zoonotik enfeksiyonlar (bruselloz, tuleremi, Q ateşi vb), Diyabetik ayak enfeksiyonları ve Hastane enfeksiyonlarıdır. Güncel araştırma konuları ise; Covid19 enfeksiyonu tanı, tedavisi ve aşılaması’dır

Seçilmiş çalışmaları; Günümüze kadar uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan toplam 71 adet makalesi bulunmaktadır. Bu yayınların 37 tanesi SCI, SCI-E kapsamında indekslenen uluslararası dergilerde yayınlanmış olup, kalan 34 tanesi SCI, SCI-E kapsamı dışında indekslenen uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. Ayrıca ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 46 adet makalesi bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş yüzün üzerinde sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Başlıca çalışmaları; Angiotensin converting enzyme-1 gene insetion/deletion polymorphism may be associated with Covid-19 clinical severity: a prospactive cohort study (Ann Saudi Med 2021),  Evaluation Of Patients Diagnosed With Covid-19 in Terms of Risk Factors. (Mikrobiol Bul 2020), The IL4-VNTR P1 allele,  IL4-VNTR P2P2 genotype and IL4-VNTR_IL6-174CG P2P1-GG genotype are susceptable with a increased risk in Brucelosis (Jpn. J. Infect. Dis 2017), The Use of VAC Granufoam Silver Dressing in the Management of Diabetic Foot Ulcer (Surg Infect 2015), Relation Between Serum Quantitative HBsAg, ALT and HBV DNA Levels In HBeAg Negative Chronic HBV Infection (Turk J Gastroenterol 2014).

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik        YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Emin DALDAL

Cerrahi Tıp Bilimleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007

Araştırma alanları: Sleeve gastrektomi ( Tüp Mide ) ameliyatı geçiren hastalarda ramazan orucunun yaşam kalitesi üzerine etkisi, obezite cerrahisinde ilk trokar girişi ile ilgili yeni bir teknik yaklaşımını içeren obezite cerrahisi üzerine çalışmalar, tıp fakültesi öğrencilerinin değerlendirilmesinde objektif yapılandırılmış klinik sınav üzerine çalışmalar, kolon, rektum, meme kanseri ile ilgili çalışmalar, malign barsak obstrüksiyonunda yönetim, cerrahinin rolü araştırma alanları arasında yer almaktadır.

Seçilmiş çalışmalar: “Comparison of Resection and Primary Anastomosis in Right and Left Colonic Obstructions: An Experimental Study” (2007) tıpta uzmalık tezi. “Laktasyonel meme apselerinin yönetimi” (2005), “Kolon rezeksiyonu sonrası suboptimal anastomoz: Deneysel çalışma” (2014), “Malign barsak obstrüksiyonu olan olgularda nötrofil/lenfosit ve lenfosit/crp oranının prognostik önemi” (2019), “Bariatrik cerrahide ilk trokar girişi ile ilgili yeni teknik tanımı” (2020), “Adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım” (2020), “Objektif yapılandırılmış klinik sınav öğrencilerin staj performansından etkileniyor mu?” ( 2020), “Akut apandisit tanısını koymada tam kan sayımı parametreleri ile apendiks çapı arasındaki korelasyon” (2020), “Sleeve gastrektomi yapılan hastalarda Ramazan ayı orucu hastalarda sosyalleşmeyi arttırıyor: Gözlemsel çlışma” (2021), yazarı ve ortak yazarı olduğu makalelerden bazılarıdır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Tel: +90(362)3111500

Google Akademik   YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Serkan TULGAR

Cerrahi Tıp Bilimleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi.(1996-2002), İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği-Tıpta Uzmanlık (2013),  İstanbul Maltepe Üniversitesi, Tıp fakültesi-Yardımcı Doçent (2016), İstanbul Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi- Doçent (2019). Samsun Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Doçenti (2021).

Araştırma Alanları: Ultrasonografi eşliğinde periferik sinir blokları, Ultrasonografi eşliğinde faysal plan blokları, peroperatif/postoperatif ağrı yönetimi, ortopedik anestezi, geriatrik anestezi, rejyonal anestezide yeni tekniklerin tanımlanması, isimlendirilmesi ve güncel yaklaşımlar.

Seçilmiş Çalışmaları: Uluslar arası yazılarının 63’ü SCI/SCI-E dergilerde, 19’u diğer endekslerde taranan dergilerde olmak üzere 83 adet eseri bulunmaktadır. Uluslar arası dergilerde yayımlanan makalelerin 28’si orijinal araştırmadır. Ulusal dergilerde taranan yayınlanmış 11 eseri vardır, bunların ise 7’si orijinal araştırmadır.

Başlıca eserleri; Standardizing nomenclature in regional anesthesia: an ASRA-ESRA Delphi consensus study of abdominal wall, paraspinal, and chest wall blocks (2021). Lumbar erector spinae plane block: a miracle or self-persuasion? (2021). Anesthetic Techniques: Focus on Lumbar Erector Spinae Plane Block (2021). Efficacy of bilateral erector spinae plane block in the management of pain: current insights (2019). Ultrasound-guided Erector Spinae Plane Block: Indications, Complications, and Effects on Acute and Chronic Pain Based on a Single-center Experience (2019). A novel modification to ultrasound guided lumbar erector spinae plane block: Tulgar approach (2019). Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almıştır.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]  [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik:     YÖKAKADEMİK

Publons


Prof. Dr. Uğur ARSLAN

Dahili Tıp Bilimleri, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim Bilgileri; Prof. Dr. Uğur ARSLAN, 1979 doğumlu olup, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.) mezunudur. Uzmanlık eğitimini 2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fak Kardiyoloji AD da tamamlamıştır. 2014 yılında Kardiyoloji Doçenti ünvanını almıştır.  2011 yılından bu yana Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde Eğitim Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. 01.03.2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Profesör ünvanı alan Dr. Uğur ARSLAN 01.11.2021 tarihinde Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD’na Profesör Doktor olarak atanmıştır.

Araştırma Alanları; Koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, kalp pilleri ve kalp yetersizliği konularında uluslararası birçok çalışması bulunmaktadır. Transkateter aort kapak replasmanı (TAVI), koroner kompleks işlemler (koroner CTO ve bifurkasyon işlemleri), kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalp pili ve ICD implantasyonu konusunda ciddi tecrübeye sahiptir.

Seçilmiş çalışmaları; SCI-Expanded kapsamında yayımlanmış 19’u birinci isim olmak üzere toplam 59 adet çalışması mevcuttur. Bu eserlerin 13’ü birinci isim olmak kaydıyla 46 tanesi klinik çalışma niteliğindedir. Bahsi geçen eserler SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler tarafından 500’den fazla atıf almıştır. Ek olarak diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 3 tanesi klinik çalışma olmak üzere 9, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 10 tanesi klinik çalışma olmak üzere 15 adet makalem bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş yüzün üzerinde sözlü ve poster bildirisi bulunmaktadır. Başlıca çalışmaları; “Arslan U, Turkoglu S, Balcioglu S, Tavil Y, Karakan T, Cengel A. Association between nonalcoholic fatty liver disease and coronary artery disease. Coron Artery Dis 2007; 18(6):433-436.”, Arslan U, Yenerçağ M, Erdoğan G, Görgün S. Silent Cerebral Infarction After Percutaneous Coronary Intervention of Chronic Total Occlusions (CTO) and non-CTOs. Int J Cardiovasc Imaging 2020; 36: 2107-2113, Arslan U, Yaman M, Kocaoğlu İ, Turan OE, Yücel H, Aksakal A, Günaydın-Atasoy İ, Ateş AH. Risk of no-reflow in culprit lesion versus culprit vessel PCI in acute STEMI. Coron Artery Dis 2015; 26(6):510-515.”

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta:  [email protected]

Tel: +90 (362) 311 15 00

Google Akademik    YÖKAKADEMİK


Doç. Dr. Murat YÜCEL

 Dahili Tıp Bilimleri, Acil Tıp Anabilim Dalı, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Eğitim: 1995-2001 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001-2006 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı (Uzmanlık eğitimi)

Çalıştığı Kurumlar: 2006-2007 Şırnak 23.Jandarma Tümen Komutanlığı, Acil Tıp Uzmanı, Ambulans Helikopter Doktoru, 2006-2011 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Acil Tıp Uzmanı, 2011-2017 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), 2017-2021 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.), 2018-Halen SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu, 2021-Halen Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doç. Dr.)

 Araştırma Alanları: Kardiyopulmoner resüsitasyon, havayolu yönetimi, acil travma, acil toksikoloji, acil tıpta ultrasonografi, nörolojik aciller, kardiyolojik aciller, cerrahi aciller, deneysel çalışmalar, simülasyon modelleri, acil servis mimarisi ve yönetimi.

Seçilmiş Çalışmaları: Uluslararası dergilerde 31, ulusal dergilerde 11 makalesi yayınlanmış olup H indeksi 8, atıf sayısı ise 319 dur. Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 100’ün üzerinde bildirisi mevcuttur. 9 kitap bölüm yazarlığı, 5 kitap bölüm çevirisi vardır. 14 tez danışmanlığı yapmıştır. En fazla atıf alan çalışmaları;

YÜCEL MURAT, KOTAN DÜNDAR DİLCAN, GÜROL ÇİFTCİ GÖNÜL, ÇİFTCİ İHSAN HAKKI, ÇIKRIKLAR HALİL İBRAHİM (2016).  SERUM LEVELS OF ENDOCAN CLAUDIN 5 AND CYTOKINES IN MIGRAINE.  European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(5), 930-936.

YÜCEL MURAT, AVŞAROĞULLARI ÖMER LEVENT, DURUKAN POLAT, AKDUR OKHAN, ÖZKAN SEDA, SÖZÜER ERDOĞAN MÜTEVELLİ, İKİZCELİ İBRAHİM, YÜRÜMEZ YUSUF (2016).  BNP SHOWS MYOCARDIAL INJURY EARLIER THAN TROPONIN I IN EXPERIMENTAL CARBON MONOXIDE POISONING.  European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(6), 1149-1154.

YAZAR HAYRULLAH, YÜCEL MURAT, BOZKURT BERNA, PEKGÖR AHMET, KADILAR ÖZLEM (2016).  A New Method for the Prevention of Pre Analytical Errors due toHemolysis Intensive Training.  Clinical Laboratory, 62, 1501-1505.

CİNEMRE HAKAN, KARACAER CENGİZ, YÜCEL MURAT, ÖĞÜTLÜ AZİZ, CİNEMRE FATMA BEHİCE, TAMER ALİ, KARABAY OĞUZ (2016).  Viral etiology in adult influenza like illness acute respiratory infection and predictivity of C reactive protein.  The Journal of Infection in Developing Countries, 10(07), 741-746.

ÇIKRIKLAR HALİL İBRAHİM, YÜRÜMEZ YUSUF, GÜNGÖR BUKET, AŞKIN RÜSTEM, YÜCEL MURAT, BAYDEMİR CANAN (2016).  Violence against emergency department employees and the attitude of employees towards violence.  Hong Kong Medical Journal, 22(5), 464-471.

ÇIKRIKLAR HALİL İBRAHİM, UYSAL ONUR, EKİCİ MEHMET ALİ, ÖZBEK ZÜHTÜ, TURGUT COŞAN DİDEM, YÜCEL MURAT, YÜRÜMEZ YUSUF, BAYDEMİR CANAN (2016).  Effectiveness of gfap in determining neuron damage in rats with induced head trauma.  Turkish Neurosurgery, 26(6), 878-889.

Ofis: Samsun Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

e-posta: [email protected]

Google Akademik      YÖKAKADEMİK